Sily a prostriedky KR HaZZ v Žiline – SR

 

STRAŻ POŻARNA BIELSKO-BIAŁA

 
  V odkaze je schválenie žiadosti o finančný príspevok
   
 

Vytvorenie spoločnej platformy na výmenu informácií (konferencia sa konala 25.9 2013)